Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
نكت جزائرية مضحكة جدا 🤣😂 # 215 blagues Instagram + ميمز برعاية ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران
motawadi3 للضحك
motawadi3 للضحك 41.9N theo dõi 312 Videos 8.86TR lượt xem 2022-06-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-14
Tổng số lượt xem24.86N
Thích tỷ lệ 6.03%
Số lần bình luận143
Tỷ lệ lượt xem 59.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 4.52TR - 8.14TR
Tỷ lệ tương tác 11.79%
Thẻ gắn
blagues blague drôle blagues nulles blagues droles blague nul blagues courtes blague humour noir blague sms tiktok blague blague plombier blague sur les plombiers blague electricien blague tik tok tiktok humour noir blague déménagement blague lacoste blagues humour noir blague drole 2021 humour motawadi3 drôle نكت جزائرية Memes Vidéos droles Vidéo youtube Afv funny videos americas funniest videos afv funniest videos وهران العاب البحر المتوسط US
Giới thiệu

❤️⁩ MOTAWADI3 للضحک ⁦❤️⁩
In this video, I would like to share with you a group of funny jokes from the Instagram application with a voice comment on it. I hope you like it

Instagram jokes ig story igtv ninjalitics story insta instagram viewer instadp instagramcreator studio instagram)jokes
tonton humour breton vaccin blagues blague drole blague humour noir blague courte blague nul blague de beauf blagues droles blague de toto
blague drole 2020 blagues courtes blague de tonton blague beauf blague drole courte histoire drole blague marrante joke de papa blague du jour les blagues de toto devinette drole ‌humour
video drole image drole humour noir vidéos youtube video humour video michou vidéo playmobil les vidéos video buzz video gratuite une vidéo video marrante vidéo libre de droit vidéo gratuite europe 1 direct vidéo vidéo chat drole video rigolote vidéo pour chat France Algérie Marocco tunisie


🔥🥰Don't forget to subscribe to the channel
🥰🔥


~~~~⁩⁦~~~~⁩⁦~~~~⁩⁦~~~⁩

Music used link: YouTube Audio Library
https://www.youtube.com/audiolibrary

~~~~⁩⁦~~~~⁩⁦~~~~⁩⁦~~~⁩

#نكت_جزائرية_مضحكة #blagues #motawadi3

🥰🥰 fun watching 💖💖 : My Instagram Account
https://instagram.com/nokatdzz?utm_medium=copy_link
Mở