Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Is video k liye ek like toh Banta hai🥺❤️|| Gulshan kalra #shorts
Gulshan Kalra
Gulshan Kalra 15.5TR theo dõi 384 Videos 7.28TỶ lượt xem 2022-04-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-06-23
Tổng số lượt xem127.86TR
Thích tỷ lệ 5.74%
Số lần bình luận4.67N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 23.27TỶ - 41.88TỶ
Tỷ lệ tương tác 5.78%
Thẻ gắn
Giới thiệu