Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🏡 마인크래프트 예쁜 집짓기 | 나무 위에 집
판호가이드
판호가이드 337.54N theo dõi 323 Videos 40.71TR lượt xem 2020-04-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-12
Tổng số lượt xem152.08N
Thích tỷ lệ 98.1%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 45.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 69.18TR - 124.55TR
Tỷ lệ tương tác 3.12%
Thẻ gắn
게임 공략 game 스팀 steam 게임공략 공략법 게임리뷰 게임후기 게이머 스팀게임 유비소프트 플래시게임 온라인게임 rpg게임 mmorpg 게임추천 게임하는법 게임정보 게임방법 1080p 720p 1080p60 720p60 게임팁 건축강좌 마인크래프트 야생집짓기 BuildTutorial
Giới thiệu
⭐⭐⭐
식목일을 맞이 하여 나무를 만든 뒤에
그 나무에 집을 지어보았습니다.

💡 판호가이드

🎵 Rubix Cube
아티스트: http://audionautix.com/
🎵 Whirlwind Love

🎲 마인크래프트 JE 1.14.4
리소스팩 : 기본 | Resource Pack : Faithful
쉐이더 : BSL : | Shader : BSL

💌 겜쿨 디스코드 채널 (Korea)
- https://discord.gg/2Bzta42
❤️ 판호 인스타그램 (Instagram)
- @j_panho

🔽 구독과 좋아요 또는 댓글 감사합니다.
🔽 Thank you for your subscription and likes.

#식목일 #마인크래프트 #트리하우스 #나무집
#건축강좌 #집짓기 #Minecraft #BuildTutorial
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)