Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
FELIZ 2021
Canal de Navidad
Canal de Navidad 8.85N theo dõi 56 Videos 134.2N lượt xem 2020-12-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem81
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 0.9%
Kém
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 18.52%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)