Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The VERY Messed Up TRUE STORY of Coraline..
AnythingAlexia
AnythingAlexia 742N theo dõi 414 Videos 110.27TR lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem397.21N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận1.1N
Tỷ lệ lượt xem 53.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 180.72TR - 209.64TR
Tỷ lệ tương tác 12.74%
Thẻ gắn
reaction reacting to entertainment kids react alexia marano anything alexia the very messed up true story of coraline messed up origins coraline explained coraline origin true story The VERY Messed Up Origins of Coraline jon solo The VERY Messed Up TRUE STORY of Coraline..
Giới thiệu
Today Alexia Marano from AnythingAlexia reacts to the history of the VERY messed up TRUE STORY of Coraline .. You will never believe the ORIGINS of Coraline explained !

Thumbnail created by @Jon Solo

💕JOIN THE CHANNEL MEMBERSHIP FAM💕:
https://www.youtube.com/channel/UCl2q6-OZIKZFxRi8fyVnL0g/join

❤️OTHER CHANNEL❤️: @Alexia Marano ASMR
http://y2u.be/AbdIVq8z4QU

❤️SUBSCRIBE HERE❤️:
https://www.youtube.com/channel/UCl2q6-OZIKZFxRi8fyVnL0g?sub_confirmation=1


𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦: @alexiamarano
http://instagram.com/alexiamarano

💼BIZ: [email protected]💼

AnythingAlexia:
https://youtu.be/z2uQ_KbMp30

#coraline
#origin
#anythingalexia​​
Mở