Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
¡Felicidades, chusuek y el Día de Independencia¡[추석인사]
Señor K-POP 세뇨르 케이팝
Señor K-POP 세뇨르 케이팝 6.36N theo dõi 128 Videos 75.68N lượt xem 2021-09-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-30
Tổng số lượt xem132
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận26
Tỷ lệ lượt xem 2.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 229.55%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Estamos en las vacaciones de Chuseok🎉#AprendeCoreano #Corea #Kpop #Coreano #clase #Korea #Idol #lyrics #kpoplyrics

⭐Tictok : senorkpop
⭐Facebook page: https://www.facebook.com/pg/korelatino
⭐Instagram : https://www.instagram.com/senorkpopjo
Mở