Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASMR | Professional Artist Draws On Me!! | ft. ArtbyNips 🖤
Gibi ASMR
Gibi ASMR 3.76TR theo dõi 836 Videos 1.34TỶ lượt xem 2021-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-04
Tổng số lượt xem789.41N
Thích tỷ lệ 97.4%
Số lần bình luận1.59N
Tỷ lệ lượt xem 21%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 359.17TR - 416.64TR
Tỷ lệ tương tác 5.91%
Thẻ gắn
gibi gibi asmr asmr artbynips ohnips josuke jojos anime drawing bic tracing relax relaxing for sleep inkbox
Giới thiệu
Check out Nips' video where I draw on her! Beware this is not ASMR lol: https://youtu.be/t6JkYFCm1oY
BACK N BETTER THAN EVER -- this is a sequel to when we tried out InkBox's henna-type temporary tat style, it was really hard.... cue these Bic Tattoo Markers (not sponsored lolol) AND CUE THE BEST TEMPORARY TATTOO I HAVE EVER HAD AND WILL EVER HAVE ;-;;;;;

Nips' Channel: https://www.youtube.com/channel/UCFCEREkqqOmMmWdAY2lqhfg
Nips' Twitter (18+): https://twitter.com/artbynips
Nips' Instagram (18+): https://www.instagram.com/artbynips/
Nips' Comic (18+)!!: https://offcellcomic.com/

JOOOOOOSUKEEEEEEEEEEEEEE
read Jojo's Bizarre Adventure :)

Our first ASMR tattoo vid: https://www.youtube.com/watch?v=9Vl7mJmvuvU&t=2287s
Our other tattoo vid that is NOT ASMR: https://www.youtube.com/watch?v=hD3sFdLr46k

Ok I think thats it c:
this was so much fun
nips said she was nervous 😭 😭 😭

NEW ASMR SHORTS Channel! Subscribe :) https://www.youtube.com/channel/UCJIJ013jFuO5orSZrq4cKrA

🎵New Spotify tracks every Friday! https://open.spotify.com/artist/56r9ccCkwBCSDHIYviwhcv
And Apple Music! https://itunes.apple.com/us/artist/gibi-asmr/1373500921
AAAND Soundcloud! https://soundcloud.com/gibiasmr
-----------------------------------------------------------------------------------------
My upload schedule:
►ASMR YouTube Video every Tuesday
►ASMR YouTube Video every Thursday
►New Spotify audio every Friday
►Sponsored ASMR Video Every Saturday
------------------------------------------------------------------------------------------
I donate regularly to The Brain and Behavior Research Foundation. I highly recommend it! They give grants to scientists who do studies to better understand and treat mental illnesses.
(http://bbrfoundation.org/)
------------------------------------------------------------------------------------------
Find me on the internet!
►TWITCH/LIVESTREAMING (not ASMR!) https://www.twitch.tv/gggibi
►TWITTER: https://www.twitter.com/GibiOfficial
►INSTAGRAM: https://www.instagram.com/GibiOfficial
►MERCH/SHOP: UNDER CONSTRUCTION
►SECOND CHANNEL: https://goo.gl/a75KLT
------------------------------------------------------------------------------------------
OUTRO by https://twitter.com/FlashJomm :)

This video was edited by Shawn, my full-time editor! Give him some love: https://twitter.com/MrTheVestman
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)