Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
당한 남자
이도원
이도원 100N theo dõi 358 Videos 56.28TR lượt xem 2021-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-30
Tổng số lượt xem142.77N
Thích tỷ lệ 1.75%
Số lần bình luận325
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 64.95TR - 116.93TR
Tỷ lệ tương tác 4.02%
Thẻ gắn
오버워치 당한 남자
Giới thiệu
구독과 댓글은 저에게 큰 힘이 됩니다

이도원 페이스북 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100046671486237
이도원 이메일 : [email protected]
이도원 인스타: dowon4376

📢BGM
✔️Track - 작곡하는김의홍 - 홍엽(紅葉)
✔️YouTube - https://youtu.be/StWmPfUIBOY​
✔️나눔뮤직 - https://tv.naver.com/v/12961935

Unknown Brain - Say Goodbye (ft. Marvin Divine) [NCS Release]
Mở