Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
낙지 잡는게 제일 쉬웠어요 돌만 뒤집었다 하면 낙지가 마구마구
수미니TV
수미니TV 704 theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2019-12-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem27.3N
Thích tỷ lệ 0.87%
Số lần bình luận60
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 12.42TR - 22.36TR
Tỷ lệ tương tác 3.07%
Thẻ gắn
#낙지잡는방법#낙지풍년
Giới thiệu
소라 있나 보러갔다 낙지가 대박이 났습니다ㅎㅎ

실시간 방송은 네이버밴드(안면도수미니네)

✔밴드바로가기
https://band.us/n/a0a111W2e371c
Mở