Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
《到科爾多瓦》胡波導演畢業作品 To Cordoba
奇幻映像
奇幻映像 3.8N theo dõi 5 Videos 27.97N lượt xem 2020-05-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-26
Tổng số lượt xem792
Thích tỷ lệ 2.65%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 20.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 136.5N - 250.25N
Tỷ lệ tương tác 5.18%
Thẻ gắn
胡波 大象席地而坐 到科爾多瓦
Giới thiệu
一個患病的中年男人坐上了一列開往天津的火車。一個青年告訴他,這列火車能帶他去到科爾多瓦,甚至是任何地方...
Mở