Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
바지락과 진짜 🦑오징어가들어간 오징어짬뽕에 🥓베이컨김치주먹밥 요리 먹방! MUKBANG
가르마[GARMA]
가르마[GARMA] 949N theo dõi 1137 Videos 271.51TR lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-17
Tổng số lượt xem252.64N
Thích tỷ lệ 95.8%
Số lần bình luận187
Tỷ lệ lượt xem 26.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 114.93TR - 206.91TR
Tỷ lệ tương tác 3.12%
Thẻ gắn
MUKBANG FOOD ASMR EATING REAL SPICY 먹방 요리 라면 cooking 불닭볶음면 Mukbang Dessert 김치 Kimchi 고기 Noodles 4k 레전드 배고파 한식 noodles 가르마 korean chicken 치킨 야식 야식먹방 레시피 오징어 짬뽕 바지락 베이컨 주먹밥
Giới thiệu
안녕하세요 여러분~이번 메뉴는! 진짜 오징어가들어간 오징어짬뽕과 베이컨김치주먹밥이에여~
주먹밥같은경우에 보시면 조리하는것도 어렵지않자나요 하지만 맛은 훌륭합니다!!!
고기도 많이 넣어서 그런지 포만감도 대박~ 김치+고기조합은 사랑아니겠습니까ㅎㅎ
그리고 오징어짬뽕에 바지락도 많이 넣어서 국물도 시원하고 오징어를 넣으니 식감까지 배가되는~
오랜만에 오징어짬뽕먹어봤는데 맛괜찮네요ㅎㅎ
오늘도 덕분에 맛있게 잘먹었습니다~

카카오톡:toking2045
이메일:[email protected]
인스타그램:http://www.instagram.com/hws_2045

각종문의는 카카오톡이나 이메일로 문의주세요
subscribe!구독like좋아요

#MUKBANG
#오징어짬뽕
#주먹밥
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)