Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
제주도에 전기차가 늘자 '이것' 이 없어질 위기
지식의 칼
지식의 칼 399N theo dõi 363 Videos 57.58TR lượt xem 2021-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-05
Tổng số lượt xem107.81N
Thích tỷ lệ 99.1%
Số lần bình luận530
Tỷ lệ lượt xem 27%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 49.04TR - 56.89TR
Tỷ lệ tương tác 10.64%
Thẻ gắn
Giới thiệu
[지식의 칼]

지식의 칼 멤버십 가입 링크 : https://www.youtube.com/channel/UC4m8f3vD6AgN07EBYBLX-ZA/join

Paypal 계정: [email protected]

인스타그램 : https://www.instagram.com/the_blade_of_knowledge/

지식의 칼 자율 구독료 : 우리은행 668-190390-02-001 이재홍

자율구독료는 썸네일 제작, 라이센스, 자료구입비 등 영상 제작비용으로 사용됩니다.
Mở