Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Du lịch Biển Cát Bà
Cương TH
Cương TH 53.1N theo dõi 40 Videos 235.16N lượt xem 2018-04-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-21
Tổng số lượt xem53.22N
Thích tỷ lệ 0.24%
Số lần bình luận59
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 8.71TR - 17.42TR
Tỷ lệ tương tác 1.35%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#Cuong.TH #biểncátbà
Mở