Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
170923 젝스키스 어워즈-수상소감+마무리인사+포토타임(Focus 은지원)
G COMPANY
G COMPANY 1.35N theo dõi 160 Videos 468.46N lượt xem 2017-10-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-17
Tổng số lượt xem1.06N
Thích tỷ lệ 4.81%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 78.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 182N - 341.25N
Tỷ lệ tương tác 6.69%
Thẻ gắn
170923 젝스키스 젝스키스 어워즈 Focus 은지원 sechskies eunjiwon 젝스키스 은지원 포토타임
Giới thiệu
※어워즈랑 콘서트영상은 초점,노이즈,설정 등등 문제 많아요~
분위기만 봐주세요ㅜㅍㅜ
Mở