Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Cafe EP.2 | Coffee Signal☕️ | Cherry Roll, Ice Cream Latte
Zoe's 조에
Zoe's 조에 2.31TR theo dõi 132 Videos 177.27TR lượt xem 2021-05-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem2.44TR
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận1.51N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.11TỶ - 2TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.31%
Thẻ gắn
Giới thiệu
카페 에피소드 2💛

[Instagram]
www.instagram.com/zoe.one1

[cafe]
1013, Pyeongnam-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

[camera, program]
sony a6400, sony rx0 m2, Final Cut Pro


각국어 번역 자막 제작 : 컨텐츠 제작의 마무리는 컨텐츠플라이! 글로벌 진출을 위한 최고의 파트너,CONTENTSFLY에서 제작되었습니다.
https://www.contentsfly.com
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)