Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ESSE MENINO É SOBRINHO DO SUPER MAN, ACREDITA ?
Vinicius da Ilha
Vinicius da Ilha 1.47TR theo dõi 926 Videos 1.16TỶ lượt xem 2021-07-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem9.64TR
Thích tỷ lệ 11.33%
Số lần bình luận6.42N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.05TỶ - 2.63TỶ
Tỷ lệ tương tác 12%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Oi meus Naufragados e Naufragadas desse canaaaaaaaal!

Gosta deste tipo de conteúdo? Curte esse video que você me ajuda demais, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.

Me siga nas outras redes (Insta, Tiktok e Twitter): @oviniciusdailha

#shorts
Mở