Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
مطبخي بلفيلا الجديدة علبحر🏝
ام الجود كوميدي
ام الجود كوميدي 22.4N theo dõi 268 Videos 3.4TR lượt xem 2022-08-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-11
Tổng số lượt xem6.52N
Thích tỷ lệ 4.75%
Số lần bình luận10
Tỷ lệ lượt xem 29.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.18TR - 2.11TR
Tỷ lệ tương tác 6.29%
Thẻ gắn
Giới thiệu
واخيراً جولة بفيلتنا الجديدة🏠على بحر طرابزون🏝من ارباح اليوتيوب🤑https://youtu.be/gcyWsADUwYU
Mở