Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
شاهد لحظة دخول الطفل المتسول الى مطار النجف
زيدون سمير
زيدون سمير 1TR theo dõi 14 Videos 2.86TR lượt xem 2022-05-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-23
Tổng số lượt xem149.66N
Thích tỷ lệ 2.26%
Số lần bình luận328
Tỷ lệ lượt xem 15%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 27.23TR - 49.02TR
Tỷ lệ tương tác 4.46%
Thẻ gắn
مطار النجف طفل متسول مطار النجف طفل مطار النجف طفل متسول
Giới thiệu