Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
쇼케이 스포츠 베이스볼 숏바운드 Dash & Back 포구 연습
SHOW-K SPORTS BASEBALL
SHOW-K SPORTS BASEBALL 2.89N theo dõi 987 Videos 1.12TR lượt xem 2019-09-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-19
Tổng số lượt xem607
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 21%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 273N - 477.75N
Tỷ lệ tương tác 1.65%
Thẻ gắn
야구 야구레슨 야구레슨장 야구아카데미 내야수 외야수 포수 투수 1루수 2루수 3루수 유격수 보살 송구 포구 호수비 다이빙캐치 더블플레이 병살 숏바운드 김수인코치 쇼케이 쇼케이스포츠 쇼케이스포츠베이스볼 사회인야구 여자야구 프로야구 아마야구 고교야구 대학야구 일본야구 미국야구 한국야구 대만야구 호주야구 메이저리그 삼성라이온즈 두산베어스 기아타이거즈 키움히어로즈 LG트윈스 KT위즈 SK와이번스 NC다이노스 롯데자이언츠 한화이글스 SHOW-K BASEBALL KBO MLB NPB ABL BCL JWBL WBSC WBAK WBC 野球 女子野球 야구트레이닝 야구용품 야구장 야구부 야구시합 야구대회 야구선수
Giới thiệu
SHOW-K SPORTS BASEBALL
레슨 문의 : http://cafe.daum.net/baseball5248
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)