Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
가현이는 맑음 Q&A ٩( 'ω' )و | TMI 제대로인 영상 | 구독자 2천명 기념
가현이는 맑음 Malgeum
가현이는 맑음 Malgeum 2.07N theo dõi 74 Videos 330.65N lượt xem 2021-07-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-25
Tổng số lượt xem891
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận14
Tỷ lệ lượt xem 43%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 386.75N - 728N
Tỷ lệ tương tác 18.41%
Thẻ gắn
Q&A 큐앤에이 q&a 큐 앤 에이 가현이는 맑음 나이 가현이 나이 구독자 2천명 구독자 2천명 수입
Giới thiệu
Artist : 오늘의 일기
Link : https://youtu.be/zUBJ7agRonA

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 내 꿈은 말이지 - https://youtu.be/8US4NF1bzlE

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Kid's Room - https://youtu.be/e4w3WzWeFbg

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 추억이 되어버린 시간 - https://youtu.be/3Z5n71zKe4w
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)