Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
내가 외모지상주의에서 벗어날 수 있었던 이유. [잘먹고 잘사는 법]
[Daniel PodCast] 다이어트는 내 일부터
[Daniel PodCast] 다이어트는 내 일부터 56.6N theo dõi 122 Videos 4.63TR lượt xem 2021-06-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-20
Tổng số lượt xem13.05N
Thích tỷ lệ 98.2%
Số lần bình luận125
Tỷ lệ lượt xem 23.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 5.91TR - 10.66TR
Tỷ lệ tương tác 14.19%
Thẻ gắn
자기계발 도전 동기부여 다이어트 연애 강박
Giới thiệu
안녕하세요, 다니엘입니다...!
오늘은 외모집착이 심하신분들.
내가 이쁘거나 잘생기지 않으면 절대 사랑받지 못할거야..!
라고 생각하시는 분들에게 힘이 될 수도 있는 내용을 준비했습니다.
그것은 바로 내 첫사랑이야기. (찡긋)

인스타그램 id : daniel_podcast_ss
인스타그램 주소 : https://www.instagram.com/daniel_podcast_ss/
E-mail : [email protected]

#다이어트는내일부터
#잘먹고잘사는법
#DanielPodCast
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)