Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Наши спортсмены самые лучшие!
Отряды Путина Soc Sprav
Отряды Путина Soc Sprav 34.5N theo dõi 3578 Videos 19.25TR lượt xem 2021-08-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-10
Tổng số lượt xem6.25N
Thích tỷ lệ 8.7%
Số lần bình luận136
Tỷ lệ lượt xem 18.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 341.25N - 1.13TR
Tỷ lệ tương tác 22.7%
Thẻ gắn
Giới thiệu