Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Detention Ep2 - Kiltir Zeneral !
OneTV
OneTV 60.1N theo dõi 350 Videos 11.03TR lượt xem 2021-07-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-03
Tổng số lượt xem369.9N
Thích tỷ lệ 2.92%
Số lần bình luận283
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 67.31TR - 121.16TR
Tỷ lệ tương tác 3.69%
Thẻ gắn
OneTV Mauritius Maurice Moris entertainment One TV
Giới thiệu
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Pou pa rat nou bann prochain video, Subscribe ici: https://www.youtube.com/channel/UCcmib07Mk6k5N4wN9Lgo9bw?sub_confirmation=1

Suiv nou bane lezot paz
Facebook: https://www.facebook.com/R1Maurice/
Instagram: https://www.instagram.com/r1_maurice/

#OneTV #Moris
Mở