Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
顯微鏡、卍解!新月藻、鱉血、跳蚤啥的,都給我現出原形!【胡思亂搞】
胡子Huzi
胡子Huzi 960N theo dõi 459 Videos 259.58TR lượt xem 2021-10-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-23
Tổng số lượt xem314.53N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận809
Tỷ lệ lượt xem 32.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 68.68TR - 114.47TR
Tỷ lệ tương tác 5.44%
Thẻ gắn
胡子 鬍子 Huzi 賤葆 小潔 阿晉 阿晋 胡思亂搞 實驗 手做 maker 科學 實測 測試 自製 大雅工作室 顯微鏡 複式顯微鏡 微觀世界 顯微亂看
Giới thiệu
前兩集還在摸索階段,這集直接跟人請教顯微鏡要怎麼用才清楚啦!
拍完這集之後才終於知道,原來要把東西看的清楚
有這麼多的細節要處理呢!
大家還有什麼想看的東西嗎?

♫ 快來加入頻道會員吧 ☞ https://lihi1.cc/pAwEu/yt
♫ 也記得要去生活頻道看一下喔 ☞ https://lihi1.cc/ZOYVm/yt
♫ 想看我玩遊戲的話可以點這邊 ☞ https://lihi1.cc/i06Aa/yt
────────────────────
♫ 透過綠界贊助我 ☞https://p.ecpay.com.tw/509113D
♫ 追蹤我的Facebook ☞ https://lihi1.cc/7IM8Q/yt
♫ 追蹤我的Instagram ☞ https://lihi1.cc/FGEcR/yt
♫ 寄信或禮物給我 ☞ 42899台中市大雅郵局第387號信箱
♫ 商務合作邀約 ☞ [email protected]
────────────────────
♫ 想看更多「有趣的實驗」 → https://lihi1.cc/T9ipU/yt
♫ 想看更多「奇怪的開箱」 → https://lihi1.cc/E5Irv/yt
♫ 想看更多「特別的體驗」 → https://lihi1.cc/b93Uq/yt
♫ 想看更多「觀眾的心意」 → https://lihi1.cc/1zSz8/yt
────────────────────
♫ Music by https://www.epidemicsound.com/
────────────────────
#胡思亂搞 #顯微亂看 #微觀世界
Mở