Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Perpétua X Tonha
Corina Baleia
Corina Baleia 1.27N theo dõi 16 Videos 1.48TR lượt xem 2014-03-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem147.65N
Thích tỷ lệ 96.4%
Số lần bình luận118
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 16.1TR - 40.31TR
Tỷ lệ tương tác 1.26%
Thẻ gắn
Tieta Yoná Magalhaes Joana Fomm Betty Faria Novela Perpétua Tonha
Giới thiệu
Cena marcante de Tieta.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)