Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Moroccan Folk Song - Inan Inas
Folk songs
Folk songs 30.7N theo dõi 188 Videos 15.65TR lượt xem 2021-06-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-16
Tổng số lượt xem5.97N
Thích tỷ lệ 97.6%
Số lần bình luận59
Tỷ lệ lượt xem 19.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.09TR - 1.95TR
Tỷ lệ tương tác 13.32%
Thẻ gắn
folk song traditional country best folk song folk song halk şarkısı halk şarkı traditional folk song Inan Inas Juj Mohamed Rouicha Morocco Moroccan folk song moroccan kabyle berber berberian morocco folk song morocco song morocco folk folk songs of morocco
Giới thiệu
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

💕 Welcome to my Folk Songs Channel. 💕
💕 This channel includes songs of many countries. 💕
💕 If you want to subscribe, you can click this link: https://tr.link/kanal 💕
💕 Our Discord Channel: https://discord.gg/eVkGCCQ 💕
💕 Our Subreddit: https://www.reddit.com/r/folkurwa/ 💕

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

💕 Thanks for listening 💕
💕 Artist: Mohamed Rouicha 💕

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

💕 Berberian Lyrics 💕

nass inass
inass inass
inass inass
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane
adass yegh izmane

wana our youfine
wana our youfine
wana our youfine
wana our youfine
maghas ich i wna ditmoune
inass inass
inass inass
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

wana our youfine
wana our youfine
wana our youfine
maghas ich i wna ditmoune
inass inass
inass inass
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

orda isnakkas
orda isnakkas
orda isnakkas dsarte ghass ljib ikhwane
inass inass
inass inass
inass inass
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

wana our youfine
wana our youfine
wana our youfine
maghas ich i wna ditmoune
inass inass
inass inass
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

orda isnakkas
orda isnakkas
orda isnakkas dsarte ghass ljib ikhwane
inass inass
inass inass
inass inass
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

wana our youfine
wana our youfine
wana our youfine
maghas ich i wna ditmoune
inass inass
inass inass
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

mayrigh
mayrigh adass yegh izmane
adass yegh izmane

adounite our itride
adounite our itride
adounite our itride
adounite our itride wala tiwttid admoune
inass inass
inass inass
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane
adass yegh izmane

adounite our itride
adounite our itride
adounite our itride wala tiwttid admoune
inass inass
inass inass
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

Nk a rbbi
Nk a rbbi
Nk a rbbi ayd toudjid ingr onrghi d o9raf
inas inas
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

adounite our itride
adounite our itride
adounite our itride wala tiwttid admoune
inass inass
inass inass
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

Nk a rbbi
Nk a rbbi ayd toudjid ingr onrghi d o9raf
inas inas
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

adounite our itride
adounite our itride
adounite our itride wala tiwttid admoune
inass inass
inass inass
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

mayrigh adass yegh izmane
adass yegh izmane

Ayaytma yamnk
Ayaytma yamnk
Ayaytma yamnk ay stahl aditrou
Inas inas
Inas inas
inass inass
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane


Ayaytma yamnk
Ayaytma yamnk
Ayaytma yamnk ay stahl aditrou
Inas inas
Inas inas
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

Isi ingha
Isi ingha i9nad ib3di obrid osmoune
Inas inas
Inas inas
Inas inas
mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

Ayaytma yamnk
Ayaytma yamnk
Ayaytma yamnk ay stahl aditrou
Inas inas
Inas inas
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

Isi ingha
Isi ingha i9nad ib3di obrid osmoune
Inas inas
mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

Ayaytma yamnk
Ayaytma yamnk
Ayaytma yamnk ay stahl aditrou
Inas inas
Inas inas
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

Isi ingha
Isi ingha
Isi ingha i9nad ib3di obrid osmoune
Inas inas
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

Ayaytma yamnk
Ayaytma yamnk
Ayaytma yamnk ay stahl aditrou
Inas inas
Inas inas
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

Isi ingha
Isi ingha i9nad ib3di obrid osmoune
Inas inas
Inas inas
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

Ayaytma yamnk
Ayaytma yamnk
Ayaytma yamnk ay stahl aditrou
Inas inas
Inas inas
mayrigh mayrigh
mayrigh adass yegh izmane

💕 Berberian Lyrics 💕

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●

💕 English Lyrics 💕

NOT ADDED YET

💕 English Lyrics 💕
#folksongs
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)