Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
190728 은지원 콘서트 'on fire' - 'it's true'
은지원너하나
은지원너하나 1.17N theo dõi 88 Videos 285.79N lượt xem 2019-08-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-12
Tổng số lượt xem1.45N
Thích tỷ lệ 8.61%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 273N - 455N
Tỷ lệ tương tác 9.99%
Thẻ gắn
은지원
Giới thiệu
영상 헐었지만..엊그제^^..아니 일주전.
Mở