Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
How To Play E Major Chord On Guitar
Walt Ribeiro - Lessons
Walt Ribeiro - Lessons 29N theo dõi 458 Videos 8.38TR lượt xem 2011-04-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-08
Tổng số lượt xem45.43N
Thích tỷ lệ 0.32%
Số lần bình luận28
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 20.65TR - 23.95TR
Tỷ lệ tương tác 0.94%
Thẻ gắn
How To Play E Major Chord Music Lessons Guitar Walt Ribeiro
Giới thiệu
The strings on guitar are:
EBGDAE (Easter Bunny Got Drunk After Easter)

The strings can also be referred to as 123456 (The 1 being the high thin treble string, and the 6 being low thick bass string)

1st finger - 1st fret - G string
2nd finger - 2nd fret - A string
3rd finger - 2nd fret - D string
Mở