Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
공개연애 이틀 만에 찾아온 위기..
양팡 YangPang
양팡 YangPang 1.44TR theo dõi 2725 Videos 1.53TỶ lượt xem 2022-06-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-10
Tổng số lượt xem382.77N
Thích tỷ lệ 1.39%
Số lần bình luận359
Tỷ lệ lượt xem 26.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 174.15TR - 313.49TR
Tỷ lệ tương tác 2.33%
Thẻ gắn
양팡 가족시트콤 현실남매 현실자매 브이로그 VLog 먹방 부산 Hàn Quốc Sitcom Chương trình giải trí Comedia Korea 썸남 썸녀 커플 남자친구 여자친구 애정표현
Giới thiệu
구독하기 : https://goo.gl/4JUQn2
스폰문의 : [email protected]
무삭제 풀버전 채널 : https://goo.gl/NjeAzk

- http://bit.ly/yangpang : 양팡 아프리카TV 개인방송국
- http://bit.ly/pangtube : 양팡 YouTube 채널
- http://bit.ly/pangstargram : 양팡 공식 인스타그램
- http://bit.ly/pangsbook : 양팡 공식 페이스북

좋아요 구독 많이 부탁드립니다
업로드 시간은 저녁 7시입니다!
Mở