Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Element Case Black Ops X4 for iPhone 13 Pro Max
Ron U
Ron U 174 theo dõi 25 Videos 130.87N lượt xem 2021-10-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-03
Tổng số lượt xem27.71N
Thích tỷ lệ 0.92%
Số lần bình luận33
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 5.02TR - 9.07TR
Tỷ lệ tương tác 2.11%
Thẻ gắn
Giới thiệu
An unboxing and installation video of the Element case Black Ops X4 for iPhone 13 pro max.
Mở