Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Paithani silk back neck beautiful blouse design /cutting and stitching /😍
Pramila Khemnar
Pramila Khemnar 165N theo dõi 578 Videos 40.19TR lượt xem 2021-06-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem976.16N
Thích tỷ lệ 92.6%
Số lần bình luận131
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 35.51TR - 124.35TR
Tỷ lệ tương tác 0.86%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#Pramilakhemnar#paithaniblousedesign#backneckdesign#new
Mở