Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Uma homenagem ao Tremendão, grande Erasmo Carlos. Sua obra será pra sempre lembrada!
Matheus e Kauan
Matheus e Kauan 10.6TR theo dõi 192 Videos 7.23TỶ lượt xem 2022-11-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-23
Tổng số lượt xem5.19N
Thích tỷ lệ 8.64%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 0%
Kém
Ứớc tính giá trị video 546N - 1.41TR
Tỷ lệ tương tác 9.8%
Thẻ gắn
Giới thiệu