Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
16살 아이유의 미아
지원
지원 820 theo dõi 8 Videos 2.45TR lượt xem 2020-05-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.74N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận17
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.25TR - 2.25TR
Tỷ lệ tương tác 11.31%
Thẻ gắn
아이유 미아 이지은 iu IU jieun 징짱 지은 아이유미아 mia
Giới thiệu
16살 아이유
메이비의 볼륨을 높여요 출연영상
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)