Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
FNAF Statues
Baby Toy Freddy
Baby Toy Freddy 13.4N theo dõi 16 Videos 6.13TR lượt xem 2015-12-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem4.14TR
Thích tỷ lệ 84.6%
Số lần bình luận493
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 754.93TR - 1.35TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.55%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Just my FNAF Statues


Design goes to gummy bear game
Mở