Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The hen is shy to see the camera
Countryside Jeff
Countryside Jeff 29.1N theo dõi 247 Videos 38.16TR lượt xem 2021-09-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-21
Tổng số lượt xem16.42N
Thích tỷ lệ 3.81%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 56.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.79TR - 3.57TR
Tỷ lệ tương tác 4.23%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#chicken #shorts
Mở