Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
엔젤만증후군협회 후원 감사 인사
아현중앙교회
아현중앙교회 573 theo dõi 1012 Videos 158.97N lượt xem 2021-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem58
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 10.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 10.34%
Thẻ gắn
아현중앙교회 한국엔젤만증후군 한국엔젤만증후군협회 후원감사 후원 후원감사인사 수요성서연구 이선균 이선균 목사
Giới thiệu
엔젤만증후군협회 후원 감사 인사
2021년 6월 2일(수) 오전 10:30

(후원날짜 : 2021년 4월 15일, 아현중앙교회)

배경음악
https://www.youtube.com/watch?v=58dVVqfAzBA
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)