Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[GSP배터리&차박전기TV] 리뉴얼된 지에스피 캠핑용 냉장고 50L / 노지 차박 캠핑장 어디서든 사계절 필수품 ☆ 품절대란 오기전에 이건 꼭 사야해 !! ★
GSP배터리&차박전기TV
GSP배터리&차박전기TV 4.95N theo dõi 51 Videos 350.91N lượt xem 2022-07-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-27
Tổng số lượt xem2.2N
Thích tỷ lệ 1.5%
Số lần bình luận27
Tỷ lệ lượt xem 44.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1TR - 1.79TR
Tỷ lệ tương tác 13.74%
Thẻ gắn
캠핑 차박 노지 전기 파워뱅크 리튬인산철 냉장고 50L 캠핑용냉장고 배터리 시동배터리 올인원 신박TV 굿잡TV GSP배터리 지에스피
Giới thiệu
#차박 #캠핑 #냉장고 #gsp배터리 #지에스피 #노지캠핑

-GSP 배터리 쇼핑몰
http://gspmall.com/
-GSP 배터리 카페
https://cafe.naver.com/gspbattery

안녕하세요 차박전기 TV입니다. 이번 영상은 새롭게 리뉴얼된
지에스피 캠핑용 50L 냉장고 소개영상입니다 !

노지 차박 캠핑장 어디서든 사계절 필수품인 냉장고 !! 좋은 정보
얻어가시길 바랍니다~^^

구독 과 좋아요는 센스 ~♡ 감사합니다.
Mở