Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
심심한 여우와 놀아주세요 (라이브 방송)
시바견 곰이탱이여우
시바견 곰이탱이여우 748N theo dõi 1311 Videos 400.12TR lượt xem 2020-11-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem73.88N
Thích tỷ lệ 98.9%
Số lần bình luận114
Tỷ lệ lượt xem 9.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 33.6TR - 60.51TR
Tỷ lệ tương tác 4.46%
Thẻ gắn
힐링 강아지 귀여운 강아지 시바견 시바이누 라이브 라이브방송 강아지 방송
Giới thiệu
찐찌바 회원신청하기
https://www.youtube.com/channel/UCX2laRqGQhqoChYmlaUgOiw/join

----------------------------------------------------------------------

시바견 곰이탱이 구독해주시바!
구독하기 : https://www.youtube.com/c/시바견곰이탱이?sub_confirmation=1

이름 : 곰이(Gome) (Shiba inu)
성별 : 여(female)
생일 : 2015.07.01
특징 : 노란털에 흰양말 시바견, 앙칼짐
별명 : 쪼꼬미 (쪼꼬만 꼼이)

이름 : 탱이(Taeng) (Black tan Shiba inu)
성별 : 남(male)
생일 : 2015.03.13
특징 : 검정털에 황금양말 시바견, 가슴에 드래곤, 듬직하지만 개엄살
별명 : 귀탱이 (너무 귀여운 탱이)

이름 : 여우(Yoe woo) (White Shiba inu)
성별 : 여(female)
생일 : 2018.10.04
특징 : 하얀 털에 귀,등,꼬리 콩고물 묻음, 시바 같지 않고 강아지 같은 성격
별명 : fox(북극여우), 흰또(흰색 돌+I)

곰탱이팬카페 : http://cafe.naver.com/welovepetfamily
곰탱스타그램 : https://www.instagram.com/shiba_gomtaeng
곰탱 페이스북 : https://www.facebook.com/ShibaGomTaeng/
----------------------------------------------------------------------
Mở