Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
HD Paint Mixing - Sunset Orange (Oil)
Paints & Pigments
Paints & Pigments 2.71N theo dõi 30 Videos 471N lượt xem 2018-10-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-24
Tổng số lượt xem2.56N
Thích tỷ lệ 1.48%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 94.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 455N - 819N
Tỷ lệ tương tác 3.44%
Thẻ gắn
How to mix orange paint How to mix orange oil paint how to mix orange how to mix orange colour orange orange paint sunset orange orange sunset sunset colour how to paint sunset painting sunset paint color paint mixing oil paint orange paint mixing acrylic paint
Giới thiệu
Want to paint that perfect sunset scene? Try using this orange colour for that really low glowing sun look. All you need is some Titanium white, Scarlet red and Cadmium orange. Hope you like it!


Thanks for watching!
Mở