Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
stray kids hellevator live performance
OnceSayA StrayKids
OnceSayA StrayKids 20.9N theo dõi 17 Videos 6.32TR lượt xem 2017-12-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem13.34N
Thích tỷ lệ 95.9%
Số lần bình luận7
Tỷ lệ lượt xem 63.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.2TR - 3.38TR
Tỷ lệ tương tác 1.94%
Thẻ gắn
stray kids 2pm stray kids 2pm 2pm stray kids junk 2pm day6 day6 stray kids day6 young k got7 stray kids got7 stray kids got7 got7 bambam Yugyeom got7 yugyeom bambam chan got7 bambam stray kids chan hellevator live stray kids hellevator live performance stray kids hellevator jyp trainee stray kids
Giới thiệu
credit to mnet.

2pm jun k, got7 bambam Yugyeom and DAY6 members Sungjin and Young K watching stray kids performance.
Mở