Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
可以自己設計「關卡場景」是一種什麼遊戲體驗?〖遊戲不止〗
森纳映画
森纳映画 645N theo dõi 323 Videos 168.71TR lượt xem 2022-07-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-17
Tổng số lượt xem266.55N
Thích tỷ lệ 2.59%
Số lần bình luận185
Tỷ lệ lượt xem 41.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 48.5TR - 87.31TR
Tỷ lệ tương tác 3.28%
Thẻ gắn
循环勇者 Loop Hero 森纳映画 游戏不止 游戏推荐 乔伊 游戏
Giới thiệu
本期講述遊戲《循環勇者》(Loop Hero)的世界觀,玩法和劇情。
--------------------⬇
如果您喜歡我們的視頻,開啟小鈴鐺🔔通知,第一時間觀看#森納映畫​​​​​​​#不止遊戲#​​​​​​​遊戲不止 精彩視頻哦!
=================================
本期視頻節目所用音樂 🎵
Loop Hero OST - Killer X Chase
Loop Hero OST - Dark Matter Moon
Loop Hero OST - Enter the dungeon [Y_N]
Loop Hero OST - Lich is Unbreakable
Loop Hero OST - Requiem dialogue
Loop Hero OST - Cosmic Temperance
Loop Hero OST - The Grateful Afterlife
=================================
本期視頻節目所用影視片段 🎬
《復仇者聯盟3》
=================================
【遊戲】
《死亡循環》
《黑暗之魂3》
=================================
【引用素材鏈接】
httpswww.youtube.comwatchv=cA16bMmS5WA
=================================
「不止遊戲」系列 👉http://dwz.date/dTu​​​​​​​​
「遊戲不止」系列 👉http://dwz.date/dTv​​​​​​​​
「真人遊戲」系列 👉http://dwz.date/dTw​​​​​​​​
﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊
B 站主頁 👉https://space.bilibili.com/1724598​​​...
﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊
新浪微博 👉http://weibo.com/SONAR606/​​​​​​​​
﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊
=================================
「不止遊戲」系列 👉http://dwz.date/dTu​​​​​​​
「遊戲不止」系列 👉http://dwz.date/dTv​​​​​​​
「真人遊戲」系列 👉http://dwz.date/dTw​​​​​​​
﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊
B 站主頁 👉https://space.bilibili.com/1724598
﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊
新浪微博 👉http://weibo.com/SONAR606/​​​​​​​
﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊﹋﹊
森納映畫水友群,來這裡找大家玩👉QQ1群:15921447 QQ2群:15921519
评论
1557
Mở