Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Kazakh Force
Рафик ни в чем не виноват
Рафик ни в чем не виноват 303 theo dõi 1480 Videos 95.73N lượt xem 2020-03-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem49
Thích tỷ lệ 50%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 16.2%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 2.04%
Thẻ gắn
Kazakhstan power policy force army
Giới thiệu