Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Eiza Gonzalez - Facundo Lalo España La Garra Bohemia Hip Hop
Fresas de Eiza
Fresas de Eiza 16 theo dõi 4 Videos 2.08N lượt xem 2013-01-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem367
Thích tỷ lệ 1.63%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 113.75N
Tỷ lệ tương tác 1.63%
Thẻ gắn
eiza gonzalez eiza amores verdaderos nikki te acordaras de mi
Giới thiệu