Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
VLLO 어플 활용하여 동영상 편집 수업 영상 만들기
보건교사 민됴이
보건교사 민됴이 4.22N theo dõi 53 Videos 429.36N lượt xem 2020-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.77N
Thích tỷ lệ 92.9%
Số lần bình luận14
Tỷ lệ lượt xem 42%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 796.25N - 1.45TR
Tỷ lệ tương tác 9.37%
Thẻ gắn
보건교사 교사 교사브이로그 직장인 직장인브이로그 일상 일상브이로그 온라인수업 수업영상 영상편집 블로 vllo 동영상어플
Giới thiệu
핸드폰으로도 간단하게 편집할 수 있는 VLLO 어플 활용하여

온라인 수업 영상 만들기 ~

(만든지 좀 된 영상이고, 뒷북이지만...)

학교 연수 자료로 사용했는데 오랜만에 영상업로드 해봅니당~
Mở