Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
김희철한테 잘생겼다고 하는 exid하니
ㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋ 530 theo dõi 1 Videos 2.91TR lượt xem 2015-07-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-13
Tổng số lượt xem2.81TR
Thích tỷ lệ 0.41%
Số lần bình luận1.48N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 511.67TR - 921.01TR
Tỷ lệ tương tác 0.94%
Thẻ gắn
Giới thiệu