Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
아이유(IU)- 너의의미(Feat.김창완)
IU TUBE
IU TUBE 4.64N theo dõi 8 Videos 73.45N lượt xem 2014-06-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem5.05TR
Thích tỷ lệ 94.4%
Số lần bình luận1.04N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.29TỶ - 4.13TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.5%
Thẻ gắn
아이유 IU 너의의미 김창완 꽃갈피
Giới thiệu
아이유(IU)- 너의의미(Feat.김창완)
Mở