Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
시간여행자가 이쁜 그녀를 차지할 수 있었던 기막힌 방법ㅋㅋ Part.2 [영화리뷰/결말포함]
무비 크리틱
무비 크리틱 80 theo dõi 10 Videos 2.27TR lượt xem 2020-08-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem451
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 182N - 364N
Tỷ lệ tương tác 6.87%
Thẻ gắn
영화 리뷰 재밌는 영화 리뷰 movie review 영화리뷰 결말포함 넷플릭스 영화
Giới thiệu
#영화리뷰 #결말포함 #재밌는영화리뷰 #영화추천 #넷플릭스영화 #우리처음만났을때 #코미디영화

이 영화는 넷플릭스 오리지널 영화 우리 처음 만났을 때입니다.

1부 영상 링크
https://www.youtube.com/watch?v=QpezqtQnDfI&t=

1편과 2편 올린후 재확인 과정에서 2편영상에 문제를 발견해 지우고 재편집했습니다. 그리고 다시 저작권 협의 과정 거치느라 시간이 좀 딜레이 됐습니다.ㅜㅜ 죄송합니다. 시청해주시는 구독자님 및 시청자님들 항상 감사합니다. ^^

주 1회 업데이트를 목표로 하고 있습니다. ^^
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)