Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Puce Mary - Red Desert [PAN]
EEEEEE
EEEEEE 4.11N theo dõi 58 Videos 1.51TR lượt xem 2018-08-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem15.65N
Thích tỷ lệ 2.37%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.84TR - 5.11TR
Tỷ lệ tương tác 2.62%
Thẻ gắn
Puce Mary PAN The Drought Posh Isolation Ascetic House Frederikke Hoffmeier Bill Kouligas
Giới thiệu
BUY ME A COFFEE HERE: https://www.buymeacoffee.com/EEEEEE

The Drought LP out on PAN
buy here: bit.ly/2KGmn9f / bit.ly/2KGL7Ot
Mở