Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[신병] 조교
장삐쭈
장삐쭈 3.34TR theo dõi 436 Videos 1.62TỶ lượt xem 2022-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-01
Tổng số lượt xem4.94TR
Thích tỷ lệ 1.2%
Số lần bình luận6.96N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2.25TỶ - 4.05TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.6%
Thẻ gắn
Giới thiệu
스튜디오 장삐쭈
애니메이션 : 포포, 원동우, 강선영, 이혜민
기획 및 대본 : 장삐쭈, 허혜원, 지정민

성우
병장 조교 : 빵송국 이창호
Mở