Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
TOP 15 EAST AFRICAN COUNTRIES WITH MOST BEAUTIFUL WOMEN 2017
Horn of Africa
Horn of Africa 14.9N theo dõi 11 Videos 1.81TR lượt xem 2017-03-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem646.29N
Thích tỷ lệ 85.2%
Số lần bình luận4.33N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 117.61TR - 211.71TR
Tỷ lệ tương tác 7.73%
Thẻ gắn
AFRICA BEAUTY OF AFRICA BEAUTY OF SOMALIA ETHIOPIAN WOMEN
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)